Vi er en politisk og religiøs nøytral borgergruppe som har startet organisasjon Nova Nada. Vi har et ønske om å skape en bro mellom mennesker i Skandinavia og institusjoner som hjelper foreldreløse barn og barn med spesielle behov i Bosnia og Hercegovina. Situasjonen de siste årene har utviklet seg slik at institusjoner av denne typen er blitt overlatt til seg selv. Bakgrunn for at vi har valgt å starte organisasjonen er at vi enklere kan hjelpe trengende barn uten innblanding av de lokale myndighetene. Vi er garanti for at hjelpen kommer de den er ment for.

Legg igjen en kommentar