Flexi donasjoner

     
     

Flexi donasjon består i at privat personer og diverse organisasjoner støtter Nova Nada ved å innbetale et frivillig beløp til kontonummer 6105.06.59274.

Flexi donasjon er med på å bidra til at Nova Nada oppretholder vedlikehold og drift av barnevernsinstitusjoner i Bosnia og Herzegovina.Bedriftspartnere