Flexi donacije

     
     

Fleksi donacije se sastoje od uplate neograničene svote novaca na žiro raćun u Nordea banci: 6105.06.59274.

Na navedeni žiro raćun se uplaćuju iznosi vezani za posebne akcije, uplate prijatelja Bosne i Hercegovine (ljudi koji nisu porjeklom iz naše domovine), a žele podržati rad organizacije, prihodi sa humanitarni većeri koje organizacija organizuje i uplate vezane za donatoski program ličnih donatora.

Također novac sa žiro raćuna će biti korišten za financiranje projekata vezane za adekvatan rad ustanova koje organizacija pomaže.


 Sponzori