Bedrifter,foreninger,organisasjoner

     
     

Donasjonen består i at firmaer, foreninger, organisasjoner og klubb betaler en årlig medlemskontingent på 2400 Nok.

Kontingenten betales til Nordea bank- kontonummer 6105.06.59266. Adressen er Nova Nada, Theodor Kollersvei 9 B, 1637 Gamle Fredrikstad.

Medlemskontingenten skal brukes til å dekke transportutgifter til leveranser som sendes fra Norge til Bosnia og Herzegovina.

Hvert firma, forening, organisasjon eller klubb som blir medlem i Nova Nada vil få mulighet til å vise sin logo på vår hjemmeside.Bedriftspartnere