Ostvareni rezultati

OD 2009 GODINE NOVA NADA JE POSLALA 15 KAMIONA:

2009 GODINE: 3 kamiona

2010 GODINE: 1 kamion

2011 GODINE: 3 kamiona

2013 GODINE: 6 kamiona

2014 GODINE: 2 kamiona

SLJEDEĆE INSTITUCIJE SU OBUHVAĆENE:

Dječiji dom za djecu bez roditelja "Duga" u Kulen Vakufu
Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama”Radost Druženja” u Bihaću I Kljuću
Socijalno pedagoška životna zajednica u Kljuću
Socijalno pedagoška životna zajednica u Bosanskom Petrovcu
Socijalno pedagoška životna zajednica u Bihaću
Socijalno pedagoška životna zajednica u Velikoj Kladuši
Socijalno pedagoška životna zajednica u Cazinu
Socijalno pedagoška životna zajednica u Bosanskoj Krupi
Socijalno pedagoška životna zajednica u Sanskom Mostu
Đački internat u kojem je smješteno 60-toro djece u Bihaću

Od početka postojanja organizacije Nova Nada omogućava školovanje djece u navedenim institucijama. Prije početka svake školske godine Nova Nada omogući novi školski materijal, knige i sve što je neophodno za normalno pohađanje. Školski materijal se kupi u lokalnim prodavnicama u Bosni i isporuči lično svakom dijetetu. Svake godine podržajemo do 77 djece sa novim školskim priborom.Sponzori