Hvordan bli medlem

     
     

Medlemskap består i at medlem betaler en års kontingent på 600 Nok. Medlemmer kan velge om å betale inn hele summen på en gang eller fordele innbetalingen i tre omganger. Minste summen er på 150 Nok, for tre måneder. Neste er 300 Nok, for et halvt år og siste er 600 Nok, for tolv måneder.

Innbetalingen skjer den første virkedagen i måneden. I betalingsinformasjonen skal det stå navnet på medlemmet og for antall måneder innbetalingen gjelder.

Medlemskontigenten betales til følgende konto i Nordea bank: 6105.06.59266. Adressen er Nova Nada, Theodor Kollersvei 9 B, 1637 Gamle Fredrikstad.

Medlemskontingenten vil bli brukt for å dekke utgifter til transport fra Norge til Bosnia og Herzegovina.

 
   
   


Bedriftspartnere