Om Nova Nada / Nytt Håp

     
     

Vi er en politisk nøytral borgergruppe som har startet organisasjon Nova Nada. Vi har et ønske om å skape en bro mellom mennesker i Skandinavia og institusjoner som hjelper foreldreløse barn og barn med spesielle behov i Bosnia og Hercegovina. Situasjonen de siste årene har utviklet seg slik at institusjoner av denne typen er blitt overlatt til seg selv. Bakgrunn for at vi har valgt å starte organisasjonen er at vi enklere kan hjelpe trengende barn uten innblanding av de lokale myndighetene. Vi er garanti for at hjelpen kommer de den er ment for.

Organisasjonen ble stiftet den 14.02.2009 i Fredrikstad. Styret ble valgt, og består av representanter fra Østfold, Akershus og Oslo.
 
Bedriftspartnere