Hvordan du kan bidra

 

Pengedonasjon

Du kan betale et frivillig beløp til kontonummer oppgitt nedenfor.

Fra Norge

Kontonummer i Nordea bank: 6105 06 59274 
Merk betlingen med: «Flom i BogH» 


Fra utlandet

Kontonummer: 6105 06 59274 
IBAN: NO0361050659266
Bank: Nordea Bank Norge ASA
SWIFT NDEANOKK 

 

 

 

 Bedriftspartnere